Zasady czasu pracy obowiązujące kierowce podczas przeprawy promowej

 1. Maksymalny czas pracy: Maksymalny czas pracy kierowcy podczas przeprawy promowej zależy od kraju, w którym się odbywa, ale zazwyczaj nie może przekroczyć 11 godzin na dobę. W UE maksymalny czas pracy kierowcy to 56 godzin w ciągu tygodnia oraz 90 godzin w ciągu dwóch tygodni.
 2. Czas jazdy: Kierowca podczas przeprawy promowej nie może prowadzić pojazdu przez więcej niż 4,5 godziny z przerwami, po których musi mieć co najmniej 45 minut przerwy. W przypadku dłuższych przepraw promowych, gdzie kierowca może spędzić więcej czasu na pokładzie, wymagany jest czas odpoczynku.
 3. Czas odpoczynku: Kierowca podczas przeprawy promowej musi mieć co najmniej 11 godzin przerwy po każdych 24 godzinach pracy. W przypadku dłuższych przepraw promowych, wymagane są okresy odpoczynku, które są dostosowane do długości i charakteru pracy.
 4. Monitorowanie czasu pracy: Podobnie jak w przypadku kierowców ciężarówek, czas pracy kierowcy podczas przeprawy promowej jest monitorowany za pomocą tachografów cyfrowych. Tachograf zapisuje czas jazdy, przerw oraz odpoczynku, które mogą zostać przeanalizowane przez organy kontrolne.
 5. Kary za naruszenie czasu pracy: Naruszenie wymagań dotyczących czasu pracy kierowcy podczas przeprawy promowej może prowadzić do nałożenia kar finansowych, które zależą od kraju i rodzaju naruszenia. Przewoźnik może również ponieść odpowiedzialność prawna, jeśli pozwolił na naruszenie wymagań czasu pracy kierowcy.

Mam nadzieję, że te informacje pomogły Ci zrozumieć wymagania dotyczące czasu pracy kierowcy podczas przeprawy promowej. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, służę pomocą.

Koszty transportu drogowego

Koszty transportu drogowego po Polsce i Europie zależą od wielu czynników, takich jak:

 • Odległość między punktem załadunku a rozładunku
 • Waga i wymiary przewożonych przedmiotów
 • Rodzaj ładunku (np. czy jest to towar niebezpieczny)
 • Dostępność i koszty dróg i autostrad
 • Kierunek podróży (kraje docelowe)
 • Warunki pogodowe i czas podróży
 • Koszty utrzymania pojazdu (np. ubezpieczenie, naprawy, przeglądy)

Mimo to, spróbuję oszacować koszty transportu ciężarówką po Polsce i Europie dla ceny paliwa wynoszącej 7 złotych za litr. Przyjmując średnią cenę paliwa ciężarowego w Polsce w kwietniu 2023 roku, która wynosi około 6,9 złotych za litr.

W Polsce, załóżmy, że średni koszt paliwa na przejechanie 100 km wynosi około 80 złotych (przy założeniu zużycia paliwa wynoszącego około 30 litrów na 100 km). Dla trasy dłuższej niż 500 km koszt paliwa na 1 km wynosiłby około 0,80 zł/km.

W przypadku transportu międzynarodowego należy uwzględnić koszty autostrad i dróg, ponieważ wiele krajów wymaga płatności za przejazd autostradami. Dla przykładu, koszt przejazdu ciężarówką przez Niemcy wynosi około 0,17 euro za km na autostradzie. Oznacza to, że koszt transportu ciężarówką na odległości 1000 km przez Niemcy wyniósłby około 170 euro (około 720 złotych).

Oczywiście te wyliczenia są tylko szacunkami i faktyczne koszty transportu drogowego będą się różnić w zależności od wielu czynników. Warto również pamiętać, że ceny paliw i koszty autostrad mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji rynkowej i polityki państwowej.

Koszty transportu drogowego rzeczy ciężarówką w Polsce:

KosztyCena w złotówkach
Paliwo (średnie spalanie 30 l/100 km)2,10 zł/km
Amortyzacja auta0,40 zł/km
Opłaty drogowe0,20 zł/km
Wynagrodzenie kierowcy0,90 zł/km
Podatki od usług transportowych0,10 zł/km
Suma3,70 zł/km

Koszty transportu drogowego rzeczy ciężarówką w Europie (przy założeniu, że Polska jest punktem startowym):

KosztyCena w euro
Paliwo (średnie spalanie 30 l/100 km)0,47 €/km
Amortyzacja auta0,09 €/km
Opłaty drogowe0,05 €/km
Wynagrodzenie kierowcy0,25 €/km
Podatki od usług transportowych0,03 €/km
Suma0,89 €/km

Należy jednak zauważyć, że powyższe ceny to jedynie przybliżone szacunki, a faktyczne koszty mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak trasa, rodzaj ładunku, stan dróg, warunki atmosferyczne czy czas trwania przewozu.